ราคาเรตมวยทีวี

วันอาทิตย์ที่  13  สิงหาคม 2560

 

  ช่อง 7

ยอดภานุ 11-8     > 
โบวี่ ------            > ปิด
 
กระดูกเหล็ก เสมอ  > 5-4
 
เหนือเพชร 10-9  > เสมอ
 
กุหลาบดำ 11-8  > 5-3
 

 ช่อง  11

ออมสิน 3-2

กอไก่ 10-9
 
เพชรเมืองชล 11-8
 
ครุฑเทพ 10-9