ราคาเรตมวยทีวี

วันอาทิตย์ที่   11 กุมภาพันธ์  2561

 

  ช่อง 7

 

1 จักรเพชร เสมอ

 

 2 เพชรดำเล็ก 11-9


3 ปฏักเพชร ต่อรอง


4 ชายหล้า  11-8