โปรแกรมการแข่งขัน


ศึกวันมิตรชัย
[ ถ่ายทอดทาง :ช่อง - ]
วันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 18.30 น.
เวทีมวยราชดำเนิน
ผู้จัด มิตร นคร
คู่
ชื่อนักมวย  ค่ายมวย
พิกัด
สอบ
ชั่งได้
ลด
เหลือ
ผลการชก
1
 เพชรสิงสาร ร.ร.กีฬาโคราช
103
-
103.9
0.9
103
-
 ป้อมเพชร ไฟเตอร์มวยไทย
-
-
102.7
-
102.7
-
2
 เพชรสวนจันทร์ ส.ชัยเจริญ
107
-
106.9
--
106.9
-
 จอมยุทธ์ ส.บริสุทธิ์
-
-
106.2
-
106.2
-
3
 ยอดกล้า อีสานแทรกเตอร์
102
-
102.8
0.8
102
-
 เพชร เดชสิงห์ใต้
-
-
102.2
0.2
102
-
4
 ใบไผ่ เกียรตินะดีย์
133
-
133.4
0.4
133
-
 แก่นตะวัน หนุ่มพรเทพ
-
-
132.2
-
132.2
-
5
 แก้วกังวาล พริ้ววาโย
140
-
141.3
1.3
140
-
 เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญญาลักษณ์
-
-
139.4
-
139.4
-
6
 เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ
114
-
113.2
-
113.2
-
 ศิลปไทย ศิษย์เชียงรุ้ง
-
-
114.7
0.7
114
-
7
 ธนูเพชร วิษณุกลการ
122
-
122.8
2.8
122
-
 เกล็ดแก้ว นาวีอันดามัน
-
-
119.9
-
119.9
-
8
 วรภูแก้ว ก.ขันติวงษ์
120
-
122.8
2.8
120
-
 หนึ่งพิบูล ส.บริสุทธิ์
-
-
119.9
-
119.9
-
9
 เดชสุพรรณ นุ้ยสี่มุมเมือง
102
-
102
-
102
-
 ขาวผ่อง ศักดิ์ภิญโญ
-
-
103.7
1.7
102
-
รายการนี้พิมพ์มาจาก http://www.muaythairadio.com