มวยไทย7สี 25 มิ.ย.60

คู่ 5 ตะขาบเพชร เพชรภาวิณี

ประกายเพชร ส.บุญเยี่ยม