มวยไทย7สี 29 พ.ค.59

คู่ 5 รุ่งเพชร ส.พจน์กิจชัย

รุ่งเพชร ส.บุญเยี่ยม