ศึกมวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม  2559 คู่ 5  เดินชนเล็ก กีล่าสปอร์ต ไชยเชษฐ์ เพชรพญาไท