test มวยไทย เรดิโอ Muaythai Radio แหล่งรวมข้อมูลมวยไทยที่ แม่นและตรงที่สุดในประเทศไทย www.muaythairadio.com -รายชื่อผู้แข่งขันและคะแนน

 

 

การแข่งขันวิจาร์ณมวย ยก 3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันและ คะแนน

 

 

ลำดับ ชื่อสมาชิกผุ้เข้าแข่งขัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวมคะแนน
1 หงส์เงิน 11   8   8  10 11            48
2 มวยไทย 14 8  8  12              51
3 คนหนองคาย  7  8    7   6 9            37
4 เขยเชียงราย  11 3 8  4              31
5 ท่านกอบ   9  7  2  5 10             33
6 sahabot-jorm  8 11   11  9 11            50
7 จริงจัย  9  5  4  7 10             35
8 ลภัส  8  9  10  9  9            45
9 Tavee11  9  8   10  6 10             43
                         
                         

 

 

การแข่งขันวิจารณ์มวย

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน...มีดังนี้

อันดับ 1 ทองคำ 1 สลึง

อันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,300,-บาท

อันดับ 3 รางวัลเงินสด 2,000.-บาท 

อันดับ 4 รางวัลเงินสด 1,000.-บาท 

 อันดับที่ 5 - 9  จะเป็นของสมนาคุณจากทางเว็ปมวยไทยเรดิโอ

 


 

วิจาร์ณมวย ยก 2

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันและ คะแนน

 

ลำดับ  ชื่อสมาชิกผุ้เข้าแข่งขัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวมคะแนน
1  Sahabot-jorm  6   6   9             27 
2  ลภัส 4 4  6 4             18
3  เขยเชียงราย  6  6   9 7              28
4  หงส์เงิน  7 6 10   7               30
5  Tavee11  8 4 10  9               31
6  Tor-Trd  6  6   12  9               33 (2)
7  มวยไทย  9 6 12 5               32 (3)
8  จริงจัย  6 6  11 11                34 (1)
9  เสือภูธร  5 5  5              21
10  คนหนองคาย  8 4  10               31
                         
 

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน...มีดังนี้

อันดับ 1 รางวัลเงินสด 5,000.-บาท

อันดับ 2 รางวัลเงินสด 2,500,-บาท

อันดับ 3 รางวัลเงินสด 1,500.-บาท

อันดับ 4 - อันดับ 10 ได้เป็นของรางวัลที่ระลึก

 


 

รายชื่อผู้แข่งขัน และ คะแนน    ยกที่ 1

ลำดับ

ชื่อสมาชิกผุ้เข้าแข่งขัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวมคะแนน
อาทิตย์ที่ 1 ซอยบ้านพลเมืองดี (1) 5 1 9 3 - - - - - - 18
อาทิตย์ที่ 2 เขยเชียงราย (7) 3 3 -1 -8 - - - - - - -3
อาทิตย์ที่ 3 จริงจัย (5) 4 -3 -1 3 - - - - - - 3
อาทิตย์ที่ 4 attaporn (6) 3 -11 1 5 - - - - - - -2
อาทิตย์ที่ 5 ลภัส (2) 7 3 5 -4 - - - - - - 11
อาทิตย์ที่ 6 Tor_TRD (3) 5 -3 2 3 - - - - - - 7
อาทิตย์ที่ 7 เทพมวยไทย (4) 3 1 3 -2 - - - - - - 5
อาทิตย์ที่ 8 มวยไทย (8) -1 -3 3 -3 - - - - - - -4
                         
 

 

รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ...มีดังนี้

อันดับ 1  รางวัลเงินสด  4,000.-บาท

อันดับ 2  รางวัลเงินสด  3,000,-บาท

อันดับ 3  รางวัลเงินสด  2,000.-บาท

อับดับ 4  รางวัลเงินสด  1,000.-บาท

อันดับ 5 - 8  จะเป็นของสมนาคุณจากทางเวปมวยไทยเรดิโอ...

###################################